Tour 2014

Voorblad HOT 2014

Mail van de organisatie begin 2014.

Beste vlieger,

Graag willen we in het zomerseizoen van 2014 weer een helikopter trip naar het buitenland organiseren.

Uiteraard is iedereen van harte welkom en willen we ook u uitnodigen om deel te nemen aan de Heli’s on Tour Trip 2014!

Indien u interesse heeft in deelname verzoeken wij u het document in de bijlage in te vullen en aan ons terug te mailen.

Hartelijke groet,

 

Arno van de Craats, Jan Oudshoorn en Barbara Audier